Media & Info

Wil jij de missie van ons dreamteam waarmaken en alle jongeren een safeplace bieden? Word nu lid!

Algemene gegevens Stichting Join the Project

RSIN:                                 862537927
KvK-nummer:                   82609934

Statutaire bestuurssamenstelling:
Voorzitter:                      
  Aleksandra Izabela Nowak
Penningmeester:          Daan Stremmelaar
Secretaris:
                         Gregory Donald Jacobus Lambertus Chong

Doel van Stichting Join The Project:

Uit de oprichtingsakte van Stichting Join The Project,

Artikel 2.1: ‘’De stichting heeft als doel: het voor, door en met jongeren opzetten van innovatieve maatschappelijke projecten, zodat jongeren worden gezien, gehoord en kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken waaronder jongerenparticipatie, mediawijsheid en mentale gezondheid en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

‍Artikel 2.2: ‘’ De stichting beoogt het algemeen nut’’

Artikel 2.3: ‘’ De stichting heeft geen winstoog merk’’
—————————————————-

Beloningsbeleid:
Bestuurders van Stichting Join the Project vervullenhun functie vrijwillig, zonder hiervoor een geldelijk beloning te ontvangen.

In de oprichtingsakte van Stichting Join The Project staat hierover:
Artikel 3.5: ‘’De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden’